2013

Op de zondagavonden 12 en 19 mei zullen twee bijzondere diensten gehouden worden over het thema "Let op de Vijgenboom". Op 14 Mei is het namelijk 65 jaar geleden dat de Joodse staat door Ben Gurion uitgeroepen werd. In verband met dit 65 jarig jubileum willen we ook als gemeente stilstaan bij de bijzondere plaats die Israël inneemt in de wereldgeschiedenis.

Op 12 mei zal het met name gaan over de vijgenboom, door God uitverkoren maar onvruchtbaar. Op 19 mei gaat het dan over de vijgenboom die uitloopt en vrucht gaat dragen.

Vanzelfsprekend ben u allen hartelijk uitgenodigd deze avonden mee te maken en te volgen. Juist deze avonden lenen zich er goed voor om andere belangstellende uit te nodigen. Mogen we op uw medewerking hierin rekenen?