• De Maranathaboodschap brengt ons dichter bij de Bijbel.

  • De Maranathaboodschap brengt ons dichter bij God.

  • De Maranathaboodschap brengt ons dichter bij Israël.

  • De Maranathaboodschap brengt ons dichter bij de verloren mensheid.

Een levende verwachting van de wederkomst van Christus leidt niet tot een onverantwoordelijk leven hier op aarde. Juist dan leren we onze verantwoordelijkheid kennen voor mensen die zonder de Here Jezus verloren gaan! Juist dit verwachtingsvol leven leidt tot heiliging en toewijding. Daarom sprak Petrus over "heilige wandel en godsvrucht" met betrekking tot de wederkomst van Christus.