Van tijd tot tijd geven broeders en zusters aan zich te willen laten dopen. doop 4
Met de doop kiest men er voor om de Here Jezus te volgen en een discipel van Hem te willen zijn.
Over de doop kunt u meer lezen op de website van onze gemeente.
Degenen die er al langer over nadenken om zich te laten dopen, roepen we hierbij op om de stap te zetten en in gehoorzaamheid aan Gods Woord zich te laten dopen.