Zang- en getuigenisdienst

Het is elke keer weer een prachtig moment wanneer broeders en zusters de gemeente vertellen over de dingen die de Here Jezus in hun persoonlijk leven doet. Daarom vinden we deze zang- en getuigenisdiensten bijzonder waardevol. Nu vraagt men zich wel eens af wat onder een getuigenis verstaan wordt? Bij een getuigenis gaat het niet om een preek, waarin men de kans "grijpt" om eindelijk eens de gemeente te "beleren". Het is niet de bedoeling om de gemeente "vermanend" toe te spreken, maar juist om te vertellen wat Hij in uw persoonlijk leven gedaan heeft of betekent. Dit kan soms tot voorbeeld en navolging voor de gemeente zijn, maar dat mogen we aan de werking en leiding van Gods Geest overlaten.