Raadsdag

Op zaterdag 14 oktober kwam de raad bij elkaar voor de jaarlijkse raadsdag. Eén keer per jaar willen we elkaar als raad ontmoeten buiten de normale routine van geplande vergaderingen. We bespreken dan met elkaar een onderwerp dat ons bezig houdt en diepen dat verder uit. We zoeken dan een rustige plek op waar we elkaar kunnen ontmoeten en niet worden afgeleid. Deze keer stond in het teken van de jonge mensen in onze gemeente, in de breedste zin van het woord. En dan denk je ook meteen aan ouderen in de gemeente. De één kan niet zonder de ander. Je bent jong als er ook ouderen zijn en andersom. In een gezin, en dus ook in het huisgezin van God, hebben beiden een plaats naast elkaar. Van de jongere en de jong gelovige moet het geloof en zijn/haar hele leven tot volwassenheid komen en daar zijn goede voorbeelden voor nodig aan wie je je kunt optrekken. De jeugd is de gemeente van morgen en de jonge mensen moeten de plaats van de ouderen innemen, zolang de Heer ons nog niet heeft opgehaald. Ouderen en volwassenen in het geloof moeten daarom een aantrekkelijk voorbeeld zijn in de liefde voor God en voor de jongere en oudere broers en zussen.

Oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar en goed naar elkaar luisteren is daarbij erg belangrijk. Proberen je in elkaars leefwereld te verdiepen om bijvoorbeeld te begrijpen wat jongeren met sociale media doen. Onze voorganger opende de dag al met Maleachi 4:6. Daar staat: 'Hij zal het hart van de vaders tot het hart van de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders'. Blijkbaar is er verwijdering gekomen en wordt juist het hart aangesproken om deze kloof weer te overbruggen. Uit je hart komt immers alles voort en het is de oorsprong van je leven volgens Spreuken 4:20-23. In Handelingen staat ook dat ze één van hart waren. Laat dat ook ons startpunt zijn: ons liefdevol hart voor God en de naaste is immers ook het eerste én het tweede gebod. En dan kunnen we daarna wel kijken wat we kunnen gebruiken aan technologie, liturgie en theologie waarbij elke keer de vraag moet zijn of de Heere Jezus daarin centraal kan blijven staan. Onze huisgezinnen zijn in feite al de basis voor de verbinding tussen jong en oud in de gemeente.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mutaties ledenadministratie

Ik verzoek je om wijzigingen in de ledenadministratie aan mij door te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor geboorte en overlijden, huwelijk en scheiden, wijzigingen van woon-, post-, e-mailadres en telefoonnummers.

Daarvoor kunt je het nieuwe e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of mijn postadres Beckumerstraat 176, 7548 BJ in Boekelo gebruiken.
En je mag mij natuurlijk ook altijd een briefje in de hand drukken.

Jan Lamain  (secretaris)