Doopdienst

Het ligt in de bedoeling om op zondagmorgen 22 oktober weer een doopdienst te houden. De Here Jezus geeft aan zijn apostelen de opdracht om het evangelie te verkondigen én hen te dopen die in deze boodschap geloven. Wij willen hierin aan Hem gehoorzaam zijn. Wanneer je in de Here Jezus gelooft, dan wordt het tijd om in dat geloof ook gehoorzaam te worden door je te laten dopen. Er staat niet zomaar in de Bijbel: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden!

Aanmelden kan via één van de oudsten of de voorganger.