Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur: Samenkomst

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

 

Bijzondere diensten (D.V.)

11 augustus: We mogen ons in de ochtenddienst opnieuw verheugen op een voorganger uit eigen gelederen, br. oudste H. Duijker leidt deze samenkomst. 

In de avonddienst is er veel ruimte voor het zingen van extra liederen. Er is dan ook gelegenheid om even naar voren te komen en persoonlijk te vertellen hoe het dagelijks leven met de Here Jezus is, voor jou en voor u. Ds. H. Witmer zal deze dienst leiden.

18 augustus: De ochtenddienst zal worden geleid door onze ‘oud’-voorganger:
ds. Th. Niemeijer.
De avonddienst zal ook deze keer weer worden geleid door ds. H. Witmer.

25 augustus: Voorganger in de ochtenddienst is dan br. P. van Norden van onze zustergemeente in Goor.
In de avondsamenkomst zal ds. H. Witmer voorgaan. We mogen dan het Heilig Avondmaal vieren, dit is deze keer niet op de eerste zondag van het kwartaal, vanwege de bijzondere diensten op 1 september.

1 september: We hebben hier een jaar naar uitgekeken! Deze dag belooft een bijzondere en feestelijke dag te worden.
Tijdens de ochtenddienst (10:00 uur) wordt onze nieuwe voorganger, ds. G. Tomassen, ingezegend. Ds. Th. Niemeijer zal de inzegening en de dienst leiden.
Om 15.00 uur is de intrededienst, waarin onze kersverse voorganger, ds. G. Tomassen het Woord van God zal doorgeven.
Die middag zullen ook enkele andere sprekers onze nieuwe voorganger welkom heten.
Deze dag zullen er ook vele gasten en familieleden van Ds. G. Tomassen en zijn vrouw komen. Tijdens beide bijeenkomsten zijn er optredens van onze koren en worden er ook andere bijdragen aan de diensten gegeven. Er wordt zowel na de ochtenddienst als voor de middagdienst koffie en thee geschonken en na afloop van de middagdienst is er een receptie, waarin u ds. Tomassen en zijn vrouw persoonlijk kunt begroeten en feliciteren.
Op 1 september is er geen avonddienst.