Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur : voorganger Ds. Th. Niemeijer

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

 

Bijzondere diensten (D.V.)

 

3 Juni zingen de kinderen van de zondagsschool in de morgendienst. In de avonddienst vieren we dan samen het Avondmaal.

10 Juni wordt ’s avonds een zang- en getuigenisdienst gehouden.

17 Juni verwachten we voor de morgendienst br. R. Wichers en ’s avonds hoopt ds. M. Penning bij ons te zijn.

24 Juni zal ’s avonds een speciale Maranathadienst gehouden worden, waaraan het koor ‘Mozaïek’ uit Goor haar muzikale medewerking zal verlenen. Meer over deze dienst kunt u elders op de website vinden.

1 Juli vieren we ‘s morgens het Avondmaal. We gaan er vanuit dat u zich hier ook geestelijk op voor zult bereiden?