Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur: Samenkomst

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

 

Bijzondere diensten (D.V.)

 7 april:

10:00 uur: omdat het de eerste zondag van het nieuwe kwartaal is vieren we ’s-morgens het Heilig Avondmaal. Broeder Leander Janse hoopt dan voor te gaan.
18:30 uur: jeugddienst, georganiseerd door de jeugd zelf. Bert Reinds hoopt dan te spreken. Bert Reinds is een bekende spreker die ons ook veel ondersteuning voor het jeugdwerk heeft gegeven.

14 april:
10:00 uur: br. Hans Witmer. De kinderen van de zondagsschool in de dienst om mooie liedjes voor de Heer te zingen.
18:30 uur: Hans Frinsel, de zoon van de bekende ds. Frinsel die in de jaren 60 veel heeft betekend voor de ontheemde jongeren in Amsterdam.

19 april:
18:30 uur: Goede Vrijdag. We komen dan als gemeente bij elkaar om gezamenlijk stil te staan bij het grote offer dat de Here Jezus voor ons aan het Kruis heeft gebracht. Natuurlijk vieren we dan ook het Heilig Avondmaal.

21 april:
10:00 uur: Pasen! We vieren de opstanding van onze Here Jezus. Jezus leeft! We beginnen natuurlijk met samenzang voor de kerk. br. Niek Boeder hoopt voor te gaan in deze dienst, waarin ons eigen koor Lætare zal optreden.
18:30 uur: br. Hans Witmer.

28 april:
10:00 uur: br. Theo Niemeijer
18:30 uur: Maranathadienst, geleid door br. Hans Frinsel. Gospelkoor Celebration verzorgt de muzikale medewerking.

5 mei:
10:00 uur: br. Robert Kuipers
18:30 uur: br. Hans Witmer. Avondmaal !!