Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur : voorganger Ds. Th. Niemeijer

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

Bijzondere diensten (D.V.)

 

4 Februari zullen de kinderen van de zondagsschool in de morgendienst zingen en hopen we 's avonds het Avondmaal te vieren.

11 Februari wordt 's avonds een zang- en getuigenisdienst gehouden.

18 Februari zal br. Bert Reinds in de morgendienst spreken en verwachten we br. Corné Burger voor de avonddienst.

25 Februari wordt 's avonds een themadienst gehouden. Hieronder kunt u meer over deze dienst lezen.

4 Maart hopen de kinderen van de zondagsschool in de morgendienst te zingen en vieren we 's avonds het Avondmaal.

 

 

Op zondag 25 februari wordt een Maranathadienst gehouden waarin ds. Theo Niemeijer zal spreken over het thema:

'Waarom Jeruzalem?'

Er is de laatste tijd veel te doen om de status van Jeruzalem. Vooral nu de VS Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël en haar ambassade naar deze stad verhuist, staat de status van Jeruzalem in veel landen ter discussie.

Het gospelkoor Creedon uit Enschede zal aan deze avond haar muzikale medewerking verlenen. Natuurlijk zal er

weer een uitgebreide boekentafel zijn waar veel boeken over genoemd onderwerp te verkrijgen zijn. Na afloop staan de koffie en thee klaar en is er gelegenheid om over de dienst na te praten. Voorafgaand aan deze dienst worden affiches en flyers beschikbaar gesteld om daarmee uw bekenden voor deze dienst uit te nodigen. Mogen we hierin op u rekenen?