Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur: Samenkomst

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

 

Bijzondere diensten (D.V.)

10 februari zal in de ochtend br. J.Gankema voorgaan.
En om half 7 hebben we, eindelijk weer eens, een zang- en getuigenisdienst. We hopen dat er velen komen en dat we elkaar kunnen bemoedigen en  opbouwen, door elkaar te vertellen hoe u, hoe jij, in je leven de liefdevolle hand en de scheppingskracht van de Heer ervaart. Dat kan in grote  gebeurtenissen zijn. Maar God is ook aanwezig in de gewone dagelijkse dingen. En als u of jij te maken hebt met strijd, wat zo vaak voorkomt in het  leven van elk kind van God, is er deze avond gelegenheid om te getuigen van Gods trouw door alles heen. Door deze ervaringen met elkaar te delen, helpen we elkaar om steeds meer de veelkleurige wijsheid en liefde van God te ontdekken. Deze getuigenissen worden om redenen van privacy niet  uitgezonden.

 

17 februari komt ds. G. Leuvenink.
En in de avonddienst is br. Leander Janse weer van de partij, zo de Heer wil.

 

24 februari dan zal de  ochtenddienst geleid worden door br. G. Beklng 
en om half zeven een bijzondere dienst, de eerste Maranathadienst van dit jaar,
met als thema:  (naar de woorden van GBJ Hilterman):

‘De Toestand in De Wereld’.

Voorganger is dan ds. H. Witmer.

 

3 maart gaat in de ochtenddienst br. Gijsbert  Tomassen voor. Die ochtend wordt de kleine Milo, zoon van Simone en Mike Schoor, aan de Heer opgedragen. Dan zullen ook de kinderen van de  zondagsschool in het begin van de dienst aanwezig zijn.
En ’s-avonds nodigt de Heer ons weer uit om samen met Hem het Heilig Avondmaal te vieren.