Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur : voorganger Ds. Th. Niemeijer

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

 

Bijzondere diensten (D.V.)

 

1 Juli vieren we ’s morgens het Avondmaal.

8 Juli zal br. P. v. Norden in de morgendienst spreken. In deze dienst zullen ook de kinderen van de zondagsschool enkele liederen zingen. Voor de avonddienst verwachten we ds. B. Boer uit Emmeloord.

15 Juli mogen we br. T. v. Ommen voor de morgendienst verwachten en zal br. G. Beking in de avonddienst voorgaan.

22 Juli hopen we in de morgendienst ds. H. de Ruiter in ons midden te hebben en zal ds. H. Witmer de avonddienst leiden.

5 Augustus vieren we ’s avonds het Avondmaal.

12 Augustus wordt ’s avonds een zang- & getuigenisdienst gehouden.

19 Augustus verwachten we voor de morgendienst ds. J. v.d. Zeeuw en zal br. J. Brunt de avonddienst leiden.

26 Augustus wordt ’s middags een bijzondere dienst gehouden, waarin ds. Th. Niemeijer afscheid van de gemeente zal nemen. Ongetwijfeld zult u hier nog meer over horen.

2 September zal in de morgendienst br. R. Wichers spreken en ’s avonds ds. G. Leuvenink. In deze dienst zal ook het Avondmaal gevierd worde