Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur : voorganger Ds. Th. Niemeijer

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

Bijzondere diensten (D.V.)

3 September wordt in de morgendienst David, de zoon van Paul en Melanie Berens, aan de Here opgedragen. 's Avonds vieren we het Avondmaal en deze dienst zal door br. G. Beking geleid worden.

10 September wordt de jaarlijkse startzondag gehouden.

17 September verwachten we voor de morgendienst br. G. Beking en 's avonds zal ds. H. de Ruiter voorgaan.

24 September hopen we 's avonds een Maranathadienst te houden.

waarin ds. Th. Niemeijer zal spreken over de 'Identiteit van de antichrist'.
We hebben in de gemeente dan al stilgestaan bij de thema's 'de geest van de antichrist' en 'de weerhouder van de antichrist'.
Het gaat hier dus om een boeiend vervolg op deze voorgaande toespraken.
Deze zijn nog te downloaden/beluisteren via de audiopagine in ons archief. (onder Samenkomsten 2017)

1 Oktober vieren we in de morgendienst het Avondmaal. Wilt u hier rekening mee houden en u hierop voorbereiden?