Iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur : voorganger Ds. Th. Niemeijer

Iedere dinsdag om 20:00 uur to 21:00 uur: Bijbelstudie en bidstond

Bijzondere diensten (D.V.)

 

5 November komen we in de morgendienst bij elkaar om het Avondmaal te vieren. 's Avonds zal ds. Martin Penning in het kader van 500 jaar Reformatie spreken. Aan deze dienst zal de Chr. Ger. Zangvereniging Crescendo haar muzikale medewerking verlenen.

12 November hopen de zondagsschoolkinderen in de morgendienst enkele liederen te zingen. Ook zal in deze dienst ons Gospelkoor Metanoia voor ons optreden.

's Avonds wordt een jongerendienst gehouden.

19 November verwachten we voor de morgendienst ds. G. Leuvenink en 's avonds ds. K. v. Velzen.

26 November hoopt in de morgendienst br. Leander Janse, stafmedewerker van de Bijbelschool 'Gospel for Europe' bij ons te spreken. 's Avonds wordt een Maranathadienst gehouden. Elders in dit Gemeenteleven kunt u meer over deze speciale dienst lezen.

3 December zingen de zondagsschoolkinderen in de morgendienst en zal Joas, de zoon van Hugo en Pauline Westerveld, aan de Here opgedragen worden. 's Avonds vieren we het Avondmaal.