De Vrije Baptisten Gemeente 'de Schuilplaats', officieel Gemeente van Gedoopte Christenen genoemd, werd in 1985 gesticht en is sindsdien uitgegroeid tot een gemeente waar zowel oud als jong zich thuis kan voelen.

De gemeente wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken.
Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.
De gemeente ziet het als haar roeping om in Enschede een duidelijk Bijbelgetrouw en evangelisch geluid te laten horen omdat ze gelooft, dat ieder mens kostbaar is in de ogen van God en dat zijn Zoon Jezus Christus voor alle mensen gestorven en opgestaan is.
Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming en afval wil de gemeente laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.

IMG 6249 5D a 900pxDe gemeente leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus en heeft een grote liefde voor - en gevoelens van verbondenheid met - het Joodse volk. Uit dit volk hebben wij immers zowel de Heiland als Gods Woord ontvangen.


Samenkomsten elke Zondag om 10:00 uur en 18:30 uur.
Bijbelstudie elke Dinsdag van 20:00 - 21:00 uur.
Iedereen is welkom!

Gebouw 'de Schuilplaats' aan de Hertmebrink 8 in Enschede